Jumaat, 30 Mei 2008

Bengkel Suntingan Video 'Live Type' - Cameron Highlands (salinan)

Bengkel Suntingan Video 'Live Type' BMKPM - Cameron Highlands pada 30 Mei 2008
Ahli Kesba: Abd Aziz Abdullah & Othman b. Mohd Nor