Khamis, 10 September 2009

OpenOffice – WriterWriter adalah pemproses perkataan bagi OpenOffice.org
Antaramuka OpenOffice.org Writer mempunyai banyak persamaan dengan MS Word berbanding Lotus

SmartSuite WordPro
Melancarkan Perisian OpenOffice.org Writer
1. Dari Desktop; Klik Start – All Programs – OpenOffice.org 2.0 – Writer

Bars
1. Titlebar – memaparkan tajuk dokumen
2. Menu Bar – senarai arahan-arahan yang terdapat di dalam OpenOffice.Org
3. Toolbars – mengandungi ikon dan pilihan yang memudahkan capaian kepada arahan-arahan di dalam OpenOffice.org
i. Standard Toolbars
ii. Formatting Toolbars
 4. Ruler – dipaparkan di bahagian atas dan juga kiri dokumen. Mempunyai pilihan 5 jenis paparan
(milimeter, sentimeter, inci, point dan juga pica)
i. Horizontal Ruler – menunjukkan kedudukan text dari kiri ke kanan
ii. Vertical Ruler – menunjukkan kedudukan text dari atas ke bawah untuk mengubah setting pada Ruler klik sebelah kanan Ruler dan pilih salah satu opsyen yang diberi
 5. Scrollbar – membolehkan dokumen digerakkan mengikut keselesaan pengguna.
i. Horizontal Scrollbar – Menggerakkan dokumen ke kiri atau ke kanan
ii. Vertical Scrollbar – Menggerakkan dokumen ke bawah atau ke atas
 6. Status Bar – Memberikan status halaman sesuatu dokumen

Melaksanakan Arahan Menu File
1. Membuka dokumen baru
3 cara untuk membuka dokumen baru
i. Menggunakan Shortcut Keys : CTRL + N
ii. Klik pada ikon New
iii. File – New :


Terdapat pelbagai pilihan diberikan:
Text Document – membuka dokumen perkataan yang baru
Spreadsheet – membuka spreadsheet yang baru
Presentation – membuka dokumen persembahan yang baru (autopilot persembahan akan dilancarkan sekiranya OpenOffice.org Impress belum dilancarkan
Drawing – membuka dokumen drawing yang baru HTML Document – membuka dokumen html yang baru Master Document – membuka master dokumen yang baru Formula – membuka dokumen formula yang baru
Labels – kotak dialog untuk membina labels akan dilancarkan
Business Cards – kotak dialog untuk membina business card akan dilancarkan

2. Menyimpan dokumen
3 cara untuk menyimpan dokumen
i. Menggunakan Shortcut Keys : CTRL + S
ii. Klik pada ikon Save
iii. File – Save (menyimpan dokumen) / Save As (Menyimpan dan menamakan dokumen) /
Save All (Menyimpan kesemua dokumen yang dibuka)

3. Menutup dokumen
3 cara untuk menutup dokumen
i. Menggunakan Shortcut Keys : ALT + F4
ii. Klik pada butang Close di bahagian atas sebelah kanan dokumen
iii. File – Close (untuk keluar dari OpenOffice.org – Writer: File – Exit)

4. Membuka dokumen yang telah disimpan
3 cara untuk membuka dokumen yang telah disimpan i. Menggunakan Shortcut Keys : CTRL + O
ii. Klik pada ikon Open
iii. File – Open
untuk membuka dokumen, browse lokasi folder, pilih file yang diinginkan dan klik Open. Pengguna boleh membuka dokumen dengan Mod Bacaan sekiranya tidak mahu mengedit dokumen tersebut dengan menandakan pada kotak Read Only Mode

5. Reload
Reload berfungsi mengembalikan dokumen kepada keadaan asal sebelum membuat sebarang perubahan (sehingga arahan terakhir save dilaksanakan)

6. Export As PDF
Kebaikan menggunakan OpenOffice adalah pengguna boleh membina Portable Document
Format (PDF) dengan percuma dan bebas.

7. Wizards
Membolehkan pengguna membina dokumen seperti surat, laman web, faks, persembahan dan sebagainya dengan menggunakan wizard yang disediakan.

8. Mencetak
Membolehkan pengguna mencetak dokumen melalui mesin pencetak

Melaksanakan Arahan Menu Edit
1. Undo/Redo
Membatalkan sebarang arahan terakhir yang dilakukan ke atas dokumen seperti memasukkan dan memadamkan teks/grafik, memformat dokumen/halaman dan sebagainya, sehinggalah arahan terakhir Save dilaksanakan

2. Repeat
Mengulang segala arahan yang terakhir dilaksanakan termasuklah memasukkan/memadamkan teks/grafik, format teks/grafik dan sebagainya.

3. Cut
Membuang/memadamkan teks/grafik di dalam dokumen. Arahan Cut berbeza dengan delete
kerana melalui Cut, grafik/teks boleh disalin dengan menggunakan arahan paste

4. Copy
Membuat salinan ke atas teks/grafik tanpa membuang teks/grafik tersebut

5. Paste
Memaparkan salinan yang telah dilaksanakan sebelumnya di tempat yang ditentukan di dalam sesuatu dokumen

6. Select
Memilih (highlight) terhadap sekumpulan teks/grafik/perenggan dan sebagainya untuk diformat, dibuang dan juga disalin (Copy/Cut & Paste)
cara untuk Select:
i. Menggunakan kunci Shift + Arrow (kiri, kanan, atas & bawah)
ii. Klik dua kali untuk highlight perkataan
iii. Tekan butang kiri tetikus dan lepaskan diakhir teks/grafik yang ingin dihighlight
iv. Kombinasi kunci Shift + tetikus : klik diawal teks/grafik + kunci Shift + klik diakhir teks/grafik
v. Menggunakan kunci CTRL + A untuk highlight keseluruhan dokumen
vi. Edit – Select All

Melaksanakan Arahan Menu View
Memberikan pilihan kepada pengguna untuk memaparkan dokumen mengikut keselesaan.
1. Print Layout
Dokumen dipaparkan dalam bentuk cetakan

2. Web Layout
Dokumen dipaparkan dalam bentuk laman web

3. Toolbars
Untuk memaparkan dan menghilangkan Toolbars yang ada, klik View – Toolbars – pilih
Toolbars yang diinginkan

4. Status Bars
Memaparkan status dokumen/halaman

5. Ruler
Kedudukan dokumen di bahagian atas dan bawah / kiri dan kanan ditunjukkan

6. Text Boundaries
Garisan sempadan di sekeliling dokumen memudahkan pengguna melihat had kawasan teks di dalam dokumen

7. Field Shading
Pengguna boleh menggunakan paparan ini supaya tidak keliru dengan penomboran di dalam dokumen

8. Non Printing Characters
Memaparkan Characters yang tidak akan dicetak di dalam dokumen semasa cetakan seperti ruangan

9. Full Screen
Membenarkan pengguna melihat dokumen dalam keadaan penuh, tanpa sebarang menu arahan, toolbars, ikon dan sebagainya. Pengguna dibenarkan mengedit dokumen di dalam mod ini.

10. Zoom
Membolehkan pengguna membesar/mengecilkan saiz paparan dokumen mengikut keselesaan mereka

Melaksanakan Arahan Menu Insert
1. Manual Break
Memasukkan samada Page Break (untuk ke halaman berikutnya), Column Break (untuk ke kolum berikutnya, bagi halaman yang mempunyai kolum) ataupun Line Break (untuk ke barisan berikutnya) di dalam dokumen

2. Field
Membolehkan pengguna memasukkan Page Numbers, Date, Time, Subject, Title, Author dan sebagainya.

3. Special Characters
Memasukkan aksara-aksara istimewa ke dalam dokumen

4. Hyperlink
Memasukkan link ke laman web, emel, dokumen atau dokumen baru.

5. Header/Footer/Footnote/Endnote
i. Header dipaparkan di bahagian atas dokumen
ii. Footer dipaparkan di bahagian bawah dokumen
iii. Footnote dipaparkan di bahagian bawah dokumen, berfungsi untuk menerangkan sifat yang bernombor (1,2,3....)
iv. Endnote dipaparkan di bahagian atas dokumen, berfungsi untuk menerangkan sifat yang bernombor (i,ii,iii...)

6. Envelope
Membolehkan pengguna menulis alamat dan pengirim seperti di atas sampul surat pada dokumen

7. Table
Memasukkan jadual ke dalam dokumen

8. Horizontal Ruler
Memasukkan garisan lintang dengan pilihan grafik yang diberi

9. Picture
Memasukkan grafik dari fail

10. File
Memasukkan dokumen lain ke dalam dokumen yang dibuka.

11. Formula
Membolehkan pengguna memasukkan formula matematik ke dalam dokumen dengan mudah.
i. Klik Insert – Object – Formula
ii. masukkan 12 over 4 = 3 (klik di bahagian dokumen)
iii. Masukkan 2 times 2 = 4
iv. y times y =2y
Latihan: Masukkan formula di bawah
i. 12 times 2 = 24
ii. 3 times 4 = 12
iii. %PI func e^{5x}
iv. int 4 x^5 + 2 x^4 + 6x dx
v. {df(t)} over {dt} = {partial f} over {partial x} {dx } over {dt} + {partial f} over {partial y}{dy } over {dt}
vi. x = { -b +- sqrt { b^2 - 4ac } } over { 2a }

Melaksanakan Arahan Menu Format
1. Characters
Pengguna boleh mengubah jenis Font, Effects, Position, Hyperlink dan juga Background bagi
Font

2. Paragraph
Membolehkan pengguna mengubah paparan perenggan di dalam dokumen
i. Klik Format – Paragraph
ii. Pengguna boleh mengubah Indent and Spacing, Alignment, Text Flow, Numbering, Tabs,
Drop Caps dan Borders

3. Bullets & Numbering
Membolehkan pengguna membuat senarai dengan menggunakan sistem pernomboran (1,2,3.. /
i,ii,iii... / a,b,c...) atau menggunakan grafik

4. Page
Format Page membolehkan pengguna mengubah saiz halaman
i. Klik Format – Page
ii. Klik tab Page
iii. Pada Page Format, klik pada Format kemudian pilih format halaman yang dikehendaki
(A4, saiz Width dan Height akan bertukar)
iv. Pada bahagian Orientation pilih Potrait atau Landscape
v. Margin – digunakan untuk menggambarkan sempadan dokumen (segala perkataan, pernomboran dan grafik diletakkan di dalam kawasan yang digambarkan oleh Margin)
vi. Melalui Format Page juga, pengguna boleh mengubahsuai Background dokumen, Borders,
Header, Footer dan juga Footnote

5. Change Case
Membolehkan pengguna menukar format teks (UPPERCASE dan lowercase)

6. Styles & Formatting
Memberikan pengguna pilihan untuk membuat dokumen yang mempunyai format halaman, perenggan, teks, kerangka dan pernomboran yang berbeza.

Latihan1: Membina sebuah dokumen yang mempunyai 2 format halaman yang berbeza
Buka Text Document yang baru
i. Klik Format – Styles and Formatting
ii. Klik Page Styles
iii. Klik New Style From Selection

iv. Di kotak dialog Style Name, masukkan Potrait klik OK
v. Ulangi langkah iii dan iv untuk Landscape
vi. Pada Styles and Formatting, Right Click Landscape (Pop Up Menu dengan 3 pilihan di paparkan New – Modify – Delete)
vii. Klik Modify;
viii. Di bahagian Orientation di Page Tab, klik Landscape dan OK
ix. Klik Insert – Manual Breaks – Page Break – Style – Potrait
x. Klik Insert – Manual Breaks – Page Break – Style – Landscape

Latihan2: Menyimpan Format sebagai template
i. Klik File – Save As
ii. Pada Save As Type menu klik OpenDocument Text Template (.ott)
iii. File Name : mytemplate
iv. Save In: My Document
v. Klik OK (Template akan disimpan)

Latihan3: Menggunakan template yang telah disimpan
i. Buka Text Document yang baru
ii. Pada Styles and Formatting, Klik Load Style (terdapat di New Style From Selection) iii. Klik From File, Browse My Document, Files Of Types: OpenDocument Template (.ott) iv. Klik mytemplate

Latihan 4: Membina Paragraph Style bernama Puisi, Tajuk dan Penulis
i. Buka Text Document yang baru
ii. Pada Styles and Formatting, klik Paragraph Style
iii. Right Clik di dalam kawasan Paragraph Style
iv. Klik New
v. Masukkan maklumat di bawah:

Name: Puisi
Linked With : None Alignment : Center Font: Tunga , Italic, 16pt Klik OK

Ulang langkah ii hingga iv. Masukkan maklumat di bawah:
Name: Tajuk
Next Style : Puisi
Linked With: Heading

Alignment: Center
Klik OK

Ulang langkah ii hingga iv. Masukkan maklumat di bawah:
Name: Penulis
Linked With : Puisi
Font : Blue Highway , Regular, 12pt
Klik OK
Masukkan Puisi di bawah:
Tajuk: Di Atas Mesin Taip

Jari-jari selari menari
berlari
ke kanan ke kiri mencari
ke sana ke mari
di atas mesintaip.

Kata-kata cinta meronta
terpeta
berbaris serata bertinta
mengganti airmata di atas mesintaip.

Sekuntum puisi rindu untukmu.

Penulis : Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah - Dewan Malaysia, London - 2/11/82
* Tips: Untuk mengaktifkan Style Paragraph, klik dua kali pada Style Saragraph yang diinginkan

Modify Style Puisi:
Font: Andalus, Italic, 15pt

Modify Style Tajuk:
Font: Algerian, Regular, 18pt
Font Color: Blue 1, Shadow Background : Grey

Melaksanakan Arahan Menu Table
1. Insert
Membolehkan pengguna memasukkan Jadual/Baris/Lajur (Table/Rows/Columns)

2. Delete
Membolehkan pengguna membuang Jadual/Baris/Lajur (Table/Rows/Columns)

3. Select
Highlight samada Jadual, Baris, Lajur atau Sel (Table/Rows/Columns/Cells)

4. Merge Cells
Menyatukan Sel-sel yang dihighlight

5. Split Cells
Membahagikan sel yang dipilih kepada beberapa sel mengikut kehendak pengguna

6. Protect Cells
Menghalang pengguna mengedit sel yang dilindungi

7. Merge Tables
Menyatukan jadual-jadual yang dihighlight

8. Split Tables
Memberi pilihan kepada pengguna samada hendak memisahkan jadual dengan Heading atau tanpa Heading
Klik dimana-mana di dalam jadual, klik Table – Split Table – Copy Heading (jadual akan terpisah menjadi 2, kedua-duanya mempunyai Heading)

9. Convert
Menukar jadual kepada teks / teks kepada jadual
Latihan: Menukarkan teks kepada jadual
isikan maklumat di bawah ke dalam dokumen OpenOffice.org Writer:

Dalam kebanyakkan kes, kenaikan minyak akan menyebabkan kenaikan harga bahan mentah sekiranya ini berlaku, harga barangan akan naik berlipat kali ganda

i. Highlight maklumat yang telah dimasukkan
ii. Klik Table – Convert – Text To Table; klik pada paragraph
iii. Masukkan maklumat di bawah

Perkara;Masa;Tarikh;Tempat
Mesyuarat Bulanan;3.00 PM;4/4/08;Bilik Kuliah 1
Kursus OpenOffice.org;;7-8/4/08;Makmal Komputer

iv. klik Table – Convert – Text To Table – Semicolons

Latihan: Tukarkan semula kedua-dua jadual yang diperolehi kepada bentuk teks

10. Sort
Mengisih data di dalam jadual

11. Formula
Membolehkan pengguna memasukkan formula ke dalam jadual

12. Table Properties
Membolehkan pengguna mengedit jadual berdasarkan pilihan yang diberikan

Tools
Word Completion
– Word Completion boleh menjimatkan masa
– Apabila pengguna memasukkan sesuatu teks, terdapat beberapa huruf muncul pada dokumen sebagai cadangan bagi teks yang dimasukkan.
– Sekiranya cadangan yang diberikan itu betul, pengguna hanya perlu menekan kunci Enter untuk menerima cadangan
– sekiranya ingin menolak cadangan, pengguna hanya perlu menaip huruf-huruf seterusnya seperti biasa
– Untuk menukar setting Word Completion klik Tools – Auto Correct
– Kotak dialog Auto Correct akan dipaparkan i. Klik pada tab Word Completion
ii. Check/uncheck pada Enable Word Completion (sekiranya Check, opsyen Word Completion akan diaktifkan)
iii. Append Space memaparkan cadangan di sebelah kanan huruf yang dimasukkan dan dihighlight
iv. Show As Tip memaparkan cadangan sebagai tip
v. Accept with membolehkan pengguna memilih kekunci yang mereka inginkan untuk menerima cadangan yang diberikan oleh Word Completion (End, Enter, Space dan Right)
vi. Min. word length – menentukan bilangan huruf minimun bagi perkataan
vii. Max entries – menentukan bilangan maksimum perkataan yang disimpan di dalam senarai
Word Completion

Option
– Melalui Option pengguna boleh menukar setting dokumen mereka
– Klik Tools – Options untuk melancarkan kotak dialog Option
– klik + untuk memaparkan senarai, dan - untuk menyembunyikan senarai
– Klik + pada OpenOficce.Org kemudian klik General; check pada Tips untuk mengaktifkan Tips
– User Data membolehkan pengguna memasukkan data mereka ke dalam OpenOffice.org
– Klik + pada Language Setting, klik Language untuk membolehkan pengguna menukar Locale Setting (Default Currency akan bertukar mengikut Locale Setting), dan Default Language yang mereka inginkan

SpellCheck
– Spellcheck membolehkan salah-eja perkataan ditandakan dan diperbetulkan
– perkataan yang tersalah eja akan digariskan dengan garisan merah. Apabila kesalahan dibetulkan, garisan merah tersebut akan hilang
– 2 cara untuk mengaktifkan Spellcheck :
i. Melalui Ikon Spellcheck
ii. Tools – Spellcheck

– Spellcheck juga membolehkan pembetulan ejaan dilakukan semasa memasukkan perkataan.

Latihan1: Membetulkan ejaan perkataan yang salah
i. Masukkan derection, tekan Spacebar (perkataan derection akan digaris merah)
ii. Klik Tools – Spellcheck:
Pada bahagian Suggestion hanya terdapat perkataan-perkataan cadangan dalam Bahasa Melayu
(ini kerana Language Setting pada Option telah ditukar ke Bahasa Melayu)
Untuk membetulkan perkataan Inggeris, klik pada ruangan Dictionary Language, pilih English
(USA). Senarai cadangan akan bertukar ke English. iii. Pilih direction, klik Change
iv. Masukkan sembelan dan tekan Spacebar (perkataan sembelan akan digaris merah)
v. Right Click perkataan sembelan; dari senarai pop up menu yang dipaparkan pilih sembilan
di bahagian bawah senarai pilihan terdapat:
Spellcheck – membuka dialog spellcheck
Add – menambahkan perkataan ke dalam kamus
Ignore All – pilihan untuk tidak membetulkan kesalahan ejaan
Auto Correct – memberikan senarai cadangan

Latihan2: Menambah/Membuang perkataan dari senarai Spellcheck
i. Masukkan perkataan sembelan
ii. Right Click perkataan sembelan
iii. Klik Add – Standard dic (Perkataan sembelan disimpan di dalam kamus, dan garisan merah akan hilang tanpa pembetulan)
iv. Klik Tools – Option – Language Setting – Writing Aids
v. Di bahagian User Defined Dictionaries klik Standard[All]
vi. Klik Edit, pilih perkataan sembelan, klik Delete. Kemudian Close
vii. Perkataan sembelan kembali digariskan

Thesaurus (Synonim)
– Masukkan sesuatu perkataan
– Klik Tools – Language – Thesaurus
– Pada Meaning – pilih maksud perkataan
– Pada kotak Synonim pilih maksud yang diinginkan, klik OK
– Perkataan yang dimasukkan akan ditukar dengan perkataan yang dipilih di dalam Synonim